Obchodní podmínky

Potvrzením objednávky zákazník souhlasí se všemi níže uvedenými podmínkami nákupu.

Kupující a prodejce

Prodejce vyřizuje věci spojené s vrácením zboží v zákonné lhůtě i s reklamacemi vad zboží.

Prodejcem je:
Gabriela Čeleďová (IČ: 08325723) provozovatelka internetového obchodu cestarudehokvetu.cz
Březolupy 309, Březolupy 687 13
Tel. 732158601

Kupujícím je:
Fyzická, fyzická podnikající nebo právnícká osoba, která kupuje od prodejce.

 

Jak objednat

Prostřednictvím internetu – nákupem na těchto webových stránkách. Žádané zboží vložíte do nákupního košíku a vyplníte objednávkový formulář. V případě potíží vám rádi poradíme:
E-mailem – na adrese: cestarudehokvetu@gmail.com
Telefonicky – na telefonním čísle: 732 158 601

Jak za zboží zaplatit

Dobírkou – zboží bude zasláno na dobírku, zboží bude uhrazeno při jeho převzetí.

Převodem na účet (předem) – (v případě platby předem na účet zákazník neplatí poplatek za dobírku) Zboží bude odesláno až po zaplacení na účet. Taktéž to platí pro konzultace, které proběhnou až po uhrazení platby. (V závislosti na čase je případný přeplatek prodávájící povinen poslat zpět nedomluví se li s kupujícím jinak, případný nedoplatek je kupující povinen poslat neprodleně prodávajícímu.)

 

Dodací podmínky
Online produkty – bezplatně, po obdržení platby

Možnosti přepravy hmotného zboží:

Přepravní společnost DPD ČR
Poštovné x Kč   – Zboží bude doručeno DPD na vámi udanou adresu (platba převodem na účet předem)
Poštovné x Kč   – Zboží bude doručeno DPD na vámi udanou adresu (platba dobírkou)

Doprava na Slovensko – Slovenská pošta
Poštovné x Kč   – Zboží bude doručeno Slovenskou poštou na vámi udanou adresu (platba převodem na účet předem)
Poštovné x Kč   – Zboží bude doručeno Slovenskou poštou na vámi udanou adresu (platba dobírkou)
Cena bude převedena na EUR dle kurzu 1 EUR = 26.5,- Kč.

Číslo účtu pro SK platby v EUR::
číslo účtu: x ČSOB banka český účet
IBAN: x x
SWIFT: x

Ručně malované obrazy (na objednávku) mají odlišné dodací podmínky
Poštovné x Kč   – Zboží bude doručeno přepravní společností na vámi zadanou adresu (platba dobírkou)

(přesná částka za poštovné se vždy zobrazuje v nákupním košíku a na souhrnu objednávky v předposledním kroku objednávky)

Upozornění: Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu nebo nedeformovanost balíku) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od pracovníka přepravní společnosti některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku odmítnout. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. V případě odmítnutí sepsání protokolu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky pro její neúplnost nebo poškození je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu cestarudehokvetu@gmail.com

Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obsahu zásilky vlivem přepravy.

Pokud je zásilka v pořádku, kupující je povinen ji od dopravce převzít. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu.

Termíny dodání zboží

Kategorie reprodukce, , ručně malované obrazy (skladem)
Termín dodání je maximálně 5 pracovních dní. Ručně malované obrazy do 5 dní.

Kategorie ručně malované obrazy (na objednávku)
Ručně malované obrazy z důvodu ruční zakázkové práce jsou doručeny v termínu 6 – 8 týdnů od objednání.
Vizualizace nebo relaxaece na míru
Doba dodání 1-2 týdny
Vizualizace a relaxace ( již připravené)
K odeslání ihned po obdržení platby

V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, budeme zákazníka kontaktovat a dohodneme s ním další postup v daném obchodním případě.

 

Právo kupujícího na vrácení zboží

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Postup při vrácení zboží:

 1. Nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží informujte prodejce o tom, že chcete zboží vrátit. (Tel: 732158601, e-mail:cestarudehokvetu@gamil.com).
  Pokud nás předem neinformujete, nemusí být Vaše zásilka převzata, z důvodu, že nebudeme vědět, o co se jedná, a takové zásilky nepřebíráme.
 2. Zašlete zboží do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy v původním obalu zpět na adresu prodejce. Zboží zasíláte zpět na vlastní náklady, viz. odstavec výše.
  Adresa pro zaslání zboží:
  Gabriela Čeleďová
  cestarudehokvetu.cz
  Březolupy 309
  Březolupy 687 13Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato). Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 3. Na kopii faktury připište číslo účtu, na který chcete částku za zboží vrátit.
 4. Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu vám budou vráceny, po obdržení zboží, do 14 dnů na vámi uvedený bankovní účet.

Kupující nemá právo na vrácení zboží do 14 dnů, pokud se jedná o zboží, které pro něj bylo vyrobeno či upraveno na zakázku tzn. obrazy z kategorie „Ručně malované obrazy na objednávku“ .

Právo kupujícího na storno objednávky

Zrušení objednávky je možné provést nejpozději do 2 hodin od objednání, poté je kupující povinen zásilku převzít. U ručně malovaných obrazů na zakázku je lhůta pro zrušení objednávky 24 hodin, poté je kupující povinen zásilku převzít.

V případě nepřevzetí zásilky se zbožím vyrobeným či upraveným na zakázku je zákazník povinen uhradit prodávajícímu vzniklé náklady.

Právo kupujícího na reklamaci

Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce (respektive od České pošty nebo Zásilkovny) zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je kupující povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce (kurýra, respektive zaměstnance České pošty, který zásilku kupujícímu předává nebo výdejní místo Zásilkovny) i prodejce. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytované zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

V případě vzniku výrobní vady na zboží je potřeba reklamaci nahlásit prodejci a kompletní zboží zaslat na adresu prodejce. Po posouzení reklamace dojde k dohodnuté kompenzaci.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

Pro urychlení reklamace je dobré, když nakupující spolu s vadným výrobkem prodejci doručí fakturu, kterou obdržel společně se zbožím při nákupu.

Důležité upozornění: Zobrazení barev na vašem počítači je závislé na nastavení vašeho monitoru a zobrazené obrázky, reproduckce, i dekorace se tedy mohou od skutečných mírně barevně lišit.  Reklamacím s odůvodněním mírné odlišnosti barev na  internetovém obchodě nebude vyhověno.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Autorská práva

Obsah webu cestarudehokvetu.cz je chráněn autorským zákonem, je protiprávní obsah webu kopírovat, tisknout a jakýmkoliv jiným způsobem publikovat bez předchozího písemného souhlasu.

Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkající se objednaného zboží.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2020 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez  upozornění.